AYDIN KURS 17 HAZİRAN 2023 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI 1. OTURUM TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) İLE İLGİLİ YORUMLARI

Üniversite giriş sınavının 1. oturumu olan ve ülke genelinde 3 milyon 498 bin 18 adayın başvurduğu TYT sınavı bugün uygulandı.

Bugüne kadar büyük bir azimle çalışan ve emek veren tüm adaylara geçmiş olsun diyor, yarın girecekleri AYT’de başarılar diliyoruz.

Aydın Kurs uzmanları, 2023 TYT’yi aşağıdaki şekilde yorumlamışlardır:

2023 TYT’nin bilginin yanı sıra okuduğunu anlama, yorum yapabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme, çıkarımda bulunabilme becerilerini ölçen sorulardan oluştuğu görülmüştür.

Sınavdan sonra öğrenciler, 2023 TYT’nin orta zorlukta bir sınav olduğunu belirtmişlerdirMatematik alanının yapılabilir seviyede olduğu ve daha açık cümlelerden oluşan soruların sorulduğu görülmüştür. Öğrenciler özellikle Türkçenin zaman alıcı ve çeldiricilerin kuvvetli olduğunu iletmişlerdir. 2023 TYT’de TÜRKÇE testinin belirleyici olduğu gözlenmiştir.

Matematik alanında problem sorularının metinlerinin kısaltılmış olduğu Geometri alanında ise kavram beceri temelli soruların sorulduğu görülmüştür. Coğrafya alanında ise çalışan öğrencilerin yapabildiği, bilgiye dayalı, grafik yorumlama becerisinin ön planda olduğu soruların sorulduğu tespit edilmiştir. Tarih sorularının 9, 11 ve 12. sınıf müfredatına dayalı ve yorum hâkimiyeti isteyen, bilginin daha ağırlıklı sorular olduğu belirtilmiştir. Felsefe sorularının hikâye anlatımından çıkarımla bilgiyi bulma, Din sorularının konuya hâkimiyet gerektiren ve bu doğrultuda yorum ve muhakeme gücü isteyen sorulardan oluştuğu görülmüştür.

2023 TYT’de Fen alanında Fizik sorularının belirleyici olduğu, günlük hayat problemleri üzerinden temel fizik bilgilerinin kullanıldığı ve bunların yorumu üzerine kurgulanan sorulardan oluştuğu görülmüştür. 

MATEMATİK BÖLÜMÜ

2023 TYT sınavında Matematik sorularında müfredat dışı soru olmayıp, beklediğimiz konulardan soru sorulmuştur. Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre problem sorularının metinleri kısa ve anlaşılabilir niteliktedir. Sınav, bilgiyi yorumlama, analiz, mantıksal çıkarımlara dayalı sorulardan oluşmuştur. Okuduğunu anlama ve denklem kurma yeteneğini ölçen tarzdadır.

Geometri sorularında ise, geometrik kavramların beceri temelli uygulamaları kullanılmıştır.

Soru tipi ezberlemeyen, analitik düşünme yöntemlerini kavramış ve okuduğunu hızlı anlayabilen öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav gerçekleşmiştir.

(NESİBE AYDIN MATEMATİK ZÜMRESİ) 

FİZİK BÖLÜMÜ

2023 TYT Fizik soruları beklendiği gibi 9 ve 10.sınıf Fizik dersi MEB müfredatı kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak soru sayısının azlığı nedeniyle her konudan (Fizik Bilimine Giriş, Newton’un Hareketleri Yasaları, Dalgalar, Genleşme, Basınç ve Elektrostatik gibi) soru yer alamamıştır.

Sorular, beklediğimiz gibi temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat problemleri ve bunların yorumlanması üzerine kurgulanmıştır. Öğrencilerden alınan bilgilere göre sorularda bilimsel herhangi bir çelişki bulunmamaktadır.

Sınavın Fen Bilimleri bölümünde, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Fizik dersinin belirleyici nitelikte olacağı tahmin edilmektedir. 2023 TYT Fizik bölümünde Hareket ve Lamba Parlaklığı sorularının Türkiye genelinde zorlayıcı ve belirleyici nitelikte olacağı tahmin edilmektedir.

 (NESİBE AYDIN FİZİK ZÜMRESİ) 

KİMYA BÖLÜMÜ

2023 TYT sınavında çıkan kimya testi soruları 9 ve 10. sınıfların MEB müfredatı kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. 2022 TYT sınavı ile benzer zorlukta bir sınav olduğu belirlenmiştir. Düzenli çalışan ve kazanım eksiği olmayan öğrenciler için çözülebilir düzeyde sorulardan oluşmuştur.

 (NESİBE AYDIN KİMYA ZÜMRESİ)

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

2023 TYT sınavının biyoloji sorularının hem MF hem de TM öğrencileri tarafından rahatlıkla çözüldüğü belirlenmiştir. Sınav, temel bilgileri ölçen sorulardan oluşmuştur. 9 ve 10. sınıf müfredatının her 3 ünitesinden de birer soru sorulmuştur. Sınav klasik soru tiplerini içermekte olup, yeni nesil soru tipleri bu sınavda yer almamıştır.

Geçen seneye göre soruların zorluk derecelerinin benzer olduğu tespit edilmiştir.

(NESİBE AYDIN BİYOLOJİ ZÜMRESİ)

TÜRKÇE BÖLÜMÜ

Dil bilgisi sorularının çok zor olmadığı; sözcükte yapı, cümle türleri ve anlatım bozukluğu dışındaki konuların tarandığı bir sınav olduğu görülmüştür.

Anlam bilgisi konularıyla ilgili soruların çok uzun paragraflardan oluşmadığı ancak çeldiricilerin güçlü olduğu, bundan dolayı birkaç orta düzey soru dışında, sınavın üst düzey zorlukta olduğu saptanmıştır.

Genel olarak değerlendirildiğinde Türkçe sorularının orta seviyenin üstünde zorluğa sahip olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, anlam bilgisi sorularının belirleyici öneme sahip olduğunu bir kez daha vurgulamaktayız.

(NESİBE AYDIN TÜRKÇE ZÜMRESİ)

TARİH BÖLÜMÜ

Bu yıl sınavda çıkan 5 tarih sorusundan 3’ü hem bilgi hem de yoruma dayalıydı. Geçen seneye göre bilgi ağırlıklı olduğu için daha zorlayıcıydı. 12.sınıf İnkılap tarihinden beklediğimiz gibi kronoloji sorusu geldi.

Soru dağılımı, 9.sınıftan 2, 11.sınıftan 1, 12.sınıftan 2 soru şeklinde gelmiştir.

 (NESİBE AYDIN TARİH ZÜMRESİ)

COĞRAFYA BÖLÜMÜ:

2023 TYT sınavında; Coğrafya alanındaki sorular, temel kavram ve ilkeleri kullanma, grafik yorumlama becerisi gerektirmiştir.

9 ve 10. Sınıf müfredatına bağlı kalınmış olup, soruların çoğu 10.Sınıf konularından sorulmuştur.

Sorular net, anlaşılır, bilgiyi kullanmaya ve birden fazla kazanımı birbiriyle ilişkilendirmeye yönelik niteliktedir.

Coğrafyanın 10.sınıf müfredatına ait belirleyici konularından biri olan “Dış Kuvvetler ve Türkiye’nin Yer Şekilleri” konusundan 1 adet soru sorulmuştur.

Sosyal bölüm içinde, Coğrafyanın zorluk derecesinin orta seviyede olduğu görülmüştür.

(NESİBE AYDIN COĞRAFYA ZÜMRESİ)

FELSEFE BÖLÜMÜ

2023 TYT Felsefe soruları 10 ve 11. Sınıf müfredatına uygundur.  Sınavda 2022 TYT’de olduğu gibi öğrencilerin bir kısmının zorlandığı söylenebilir. Sınavda sorulan 3 soru kavram ve filozof bilgisini ölçmekte, diğer 2 soru ise bilgi temelli yorum yapmayı gerektirmektedir.

Soruların çözülebilmesi, temel bilgi, bilgiyi yorumlama ve filozof görüşlerinin felsefi analizini yapabilme gücü gerektirmektedir. Sınav sorularının bir kısmı yaşamsal örnek içeren metinlerden oluşmuştur. ÖSYM, kavram bilgisi ve metin analizi gerektiren soru sorma tavrını korumuştur.

(NESİBE AYDIN FELSEFE ZÜMRESİ)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında son yıllarda görüldüğü üzere yeni nesil soru tarzı ile anlama- yorumlamaya yönelik sorular sorulmuş hem sosyokültürel birikim hem de ayetleri anlayarak muhakeme etme becerileri ölçülmüştür.

Din ve İslam (İslam İnanç Esaslarının Özellikleri), İslam Düşüncesinde İtikadi Siyasi ve Fıkhi Yorumlar (Mezheplerin Ortaya Çıkma Sebepleri), Kur’an’a göre Hz. Muhammed (Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü ile Hz. Muhammed’in Örnekliği), Allah-İnsan İlişkisi (Tövbe) çıkan konulardır. Bu iki konunun, sentezlenerek sorulması öğrencilerin iki soruda zorlanmalarına sebep olmuştur. Diğer soruların bu iki soruya nispeten daha kolay olduğu kanaatine varılmıştır.

(NESİBE AYDIN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ ZÜMRESİ)

Sevgili Öğrenciler,

TYT, eğrisiyle doğrusuyla geldi ve geçti. Sınavı, beklentisinin altında geçen öğrencinin sınavın yasını tutmasının kendisine bir faydası olmadığı için üzülmemesi, sınavı iyi geçenin de mutluluktan rehavete kapılmaması gerekir. Şimdi yarın gireceğiniz AYT’ye odaklanma zamanı.

Asıl belirleyici olanın %60 etkiye sahip AYT olduğunu unutmayınız.

Sevgilerimizle!

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Zümre Başkanları

Comments are closed.